Czas na młodych naukowców! Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory